HDR fotografia immobiliària

En aquest vídeo mostro com crear una fotografia HDR (alt rang dinàmic) a partir d’una sola fotografia amb format raw. Ho faig amb el revelador de raws capture one, aquest procés és molt útil en diversos sentits:

– En primer lloc, a l’hora de disparar la fotografia, en aquest cas amb una sola fotografia és suficient, si fes un HDR de la forma tradicional, necessitaria 3 fotografies, i a més a més obligatòriament haurien d’estar preses amb trípode.

– En segon lloc, l’edició, en la forma tradicional, hauria de revelar el raw, exportar, fer el cosit d’imatges amb un programa específic, i després acabar de fer ajustos amb el photoshop, o algun altre programa. En canvi amb aquest procés tot i que és més laboriós, anar pintant les àrees fosques o clares, un cop t’hi acostumes pot arribar a ser més rapid, ja que no s’ha de sortir del programa revelat de raws.

– En tercer lloc naturalitat, el resultat és molt més natural que qualsevol programa automatitzat, ja que és totalment personalitzable, i puc crear degradats en alguns punts, jugar amb l’opacitat de la mascara, etc…

– En quart lloc, flexibilitat en el procés (cosa que afavoreix als tres punts anteriors) al ser tot en el mateix programa, si estic creant la mascara i m’he oblidat d’editar un color, o falta o sobre llum general, ho puc fer a l’instant i es modificarà tot successivament, en un altre cas, hauria de desfer-ho tot, i tornar a començar.

– En cinquè lloc, i segurament el més important, la qualitat, recordeu que en tot moment estic treballant sobre un arxiu raw, que conté tota la informació possible de la fotografia, per tant es la màxima qualitat a la qual puc treballar.

A part, els punts anteriors ajuden a fer un treball de mes cruesa i qualitat. Hi ha ocasions en què no és possible fer aquest procés per exemple quan hi ha massa diferència de llum entre les altes llums i les ombres, però en aquests casos, fer un HDR tradicional, si busques un resultat natural i realista, tampoc funciona, he fet moltes proves amb vàries escenes, he provat més de 10 programes, i mai he trobat un resultat efectiu i natural com hem dona aquest procés. Ja sabeu que diuen, si vols estar ben servit, fes-te tu mateix el llit.

Procés d’edició d’una fotografia d’arquitectura

En aquest vídeo mostro el procés que segueixo per editar una fotografia d’arquitectura. Tot i que la fotografia està pensada pel sector immobiliari (que acostuma a ser una feina on importa més la rapidesa), m’agrada tractar de la millor manera possible cada fotografia. En el vídeo es mostra primer de tot llum i color, després, cosa que faig amb totes les fotografies d’interiorisme i arquitectura, és la correcció de perspectiva, deixar totes les línies rectes, tant horitzontals com verticals, en aquest cas en ser una casa quadrada, encara és més important, i per últim, mostro com realço i li dono saturació i calidesa a la part de les ombres, per ajudar a crear simetria, i així el pes visual queda millor repartit en tota la imatge, i ajuda a equilibrar la perspectiva.

Procés de cosit i edició d’una fotografia 360°

Crear una fotografia 360º amb la màxima qualitat porta una estona de feina, no és el mateix que disparar amb una càmera 360º de les que venen a les grans superfícies. En aquest vídeo podeu veure tot el procés, parteixo de 4 fotografies preses amb un objectiu 8mm (que té una cobertura de quasi 180º). Primer revelo els raws amb el Capture One, les adjunto utilitzant el programa PTGUI, i finalment obro l’arxiu resultant (un Tiff a 16bits) amb el Photoshop, i allà elimino les potes del trípode, i corregeixo petits desperfectes de l’escena. En aquest enllaç podeu veure el resultat final: https://www.facebook.com/albertgc3/posts/1811237062339497

Procés d’edició d’una fotografia per a bancs d’imatge

Per penjar fotos a agències de stock, has de passar per un petit examen perquè t’aprovin la fotografia, les agències busquen fotos perfectes, sense imperfeccions, i lògicament sense cap mena de marca comercial, per a cada fotografia, he de fer un procés semblant a aquest.

Creació d’una fotografia HDR mitjançant 2 fotografies

En aquest vídeo ensenyo a càmera rapida com a partir de dues fotografies, utilitzant el programa Photoshop, creo una imatge amb alt rang dinàmic (HDR). Aquesta és la manera que he trobat de crear un HDR el més natural possible, ja que la majoria de programes que ho fan de forma automàtica tenen un resultat molt contrastat, saturat, i amb halos.

Procés d’edició d’una fotografia per immobiliària​

En el vídeo, mostro tot el procés, d’ençà que edito el raw, elimino petites imperfeccions, i finalment, elimino una bbq coberta amb un llampant plàstic blau (que no vam poder treure en el moment de disparar la fotografia), transformo una piscina mig buida i verdosa, en una de blau turquesa.